InnerLifeMassasje ®
Avspennende og balanserende
InnerLifeTerapi ®
Underveis mot din kreative livsenergi
Ernæringsveiledning
Gi kroppen din det beste

Den gravide familie
Massasje, terapi, veiledning.


Elisabeth Marie
UnderVeis
Startside  |  Kontakt

InnerLifeTerapi
Underveis mot din kreative livsenergi 

Helt på bånn?
I en krise?
Møtt veggen?
Ved en korsvei?
Nysgjerrig på hvem du egentlig er? 

Vi lever i en tid der tempoet er hurtig og vi overstrømmes av informasjon og tilbud. Det er lett å slite seg ut og gå seg vill. Av og til krever livet at vi stopper opp. Tar en pause og sjekker med oss selv hvor vi er, hvem vi er og hva vi vil. InnerLifeTerapi® gir deg en verdifull hjelp til dette.

Jeg møter deg med varsomhet, omsorg og innlevelse i det rommet du er i, din livssituasjon. Vi skal utforske hvordan du har gått på akkord med deg selv – bli kjent med konflikten mellom den du har lært å være og din dypere natur. Smerten i denne dype konflikten ligger lagret i kroppen og avspeiler seg også i det ytre livet vårt. Ved hjelp av fordypende massasje (se InnerLifeMassasje®) og ulike øvelser og energiarbeid skal vi vandre gjennom det vanskelige og tilbakeholdte i deg. Vi beveger oss trygt på et dypere plan til de rom i deg hvor livsoverskuddet og den dypere mening fortsatt er intakt. 

Alle sammen er vi preget av vår historie med små eller store traumer. Bevisst eller ubevisst har vi skapt oss en del overlevelsesstrategier og vi har tilpasset oss for å oppnå en viss grad av trygghet og omsorg. Vi har også ”arvet” og tilegnet oss endel væremåter og tankemønstre som ofte styrer våre liv uten at vi er klar over det.

Det er ikke sikkert de alle styrer oss i den retningen som dypest sett er best for oss, men de har fungert som en tilsynelatende hensiktsmessig måte å fungere på sammen med andre mennesker. Når det har pågått lenge nok har gnagsåret blitt for vondt og vi søker ofte hjelp, som du nå kanskje vurderer å gjøre.. Det som igangsetter dette kan være f.eks sykdom, en krise, savn av egenverd eller ren og skjær frustrasjon. Alt egentlig for å slå hull på forsvarsverket og hjelpe deg i gang mot en annen måte å være deg på, - en mulighet til å leve mer etter dine indre verdier.

Vi bærer alle på historier vi aldri har delt med noen og følelser som ikke har fått sett dagens lys. InnerLifeTerapi ® kan hjelpe deg å åpne opp for det du har holdt tilbake og gjenfinne sider ved deg selv som du har lært å begrense. Slik kan du stadig mer kan ta regien over eget liv. Mitt ansvar er å skape trygge rammer for deg og lede deg innover i ditt ukjente terreng.
Ditt ansvar er å våge ærlighet og nye skritt. Jo mer ærlig og åpen du kan være, jo mer fruktbar blir denne prosessen. Sammen skaper vi et rom som gir mulighet til å la følelser, tanker og erkjennelser fødes og bevisstgjøres.
Som voksne er vi alle ansvarlige for våre liv , uansett hva vi har erfart tidligere. Våre holdninger til tøffe hendelser og livsfaser kan virke helt annerledes etter at vi har latt historien som sitter fast i kroppen få tale sitt språk. Vi finner gjenglemte biter av oss selv, og de vonde minnene vil ikke lenger styre oss. Livsopplevelsen kan endre seg og vi tar andre valg, mer i pakt med den vi egentlig er.

Din indre Livssyklus®

Din indre Livssyklus® er et redskap til personlig utvikling som du vil lære å bruke underveis i din prosess i InnerLifeTerapi®. Du vil lære å gjenkjenne og forstå ditt eget utviklingspotensiale og hva som ser ut til å hindre deg. Det er et datakart nedtegnet på bakgrunn av ditt fødselstidspunkt som gir deg innblikk i hvordan dine tankemønstre, følelser og indre verdier samhandler og til dels motvirker hverandre i løpet av en månesyklus. Her er det duket for mye selvinnsikt på mange plan.

Fagforbundet InnerLifeExperiece.

Jeg er medlem av Fagforbundet InnerLifeExperience som bidrar til kvalitetssikring og har gode etiske retningslinjer som ivaretar deg som klient.

Etter hvert som dine kreative livskrefter kommer til uttrykk gjennom terapien vil du gjennom veiledende samtale og gode hjemmeøvelser lære å realisere ditt liv i pakt med dine indre verdier. 

I denne forandringsprosessen vil du også kunne ha glede av et fokus på kostholdet. Din kropp, ditt redskap her på denne jord, er bygget opp av maten du spiser. Det er godt å kunne rense og gjenoppbygge parallelt både fysisk og psykisk når du vil nærmere din genuine natur. Bli mer hel – mer deg! (se Ernæringsveiledning)