InnerLifeMassasje ®
Avspennende og balanserende
InnerLifeTerapi ®
Underveis mot din kreative livsenergi
Ernæringsveiledning
Gi kroppen din det beste

Den gravide familie
Massasje, terapi, veiledning.


Elisabeth Marie
UnderVeis
Startside  |  Kontakt

Ernæringsveiledning

Langvarig deprimert?
Hyperaktiv?
Søvnproblemer?
Vektproblemer?
Fordøyelsesplager?
Stive og vonde muskler?
Andre livsstilssykdommer? 

Kroppen snakker og forteller deg at noe ikke stemmer. Både kropp og sjel trenger den rette næringen for at du skal ha det bra. Det er mye som belaster systemet vårt i dag, og ugunstig mat er i stor grad medvirkende.

Mye av maten vi spiser er ikke kroppen laget for å nyttiggjøre seg. Kostvanene har endret seg svært mye, mens kroppen er som den var for flere tusen år siden. Dette skaper stress og ubalanse i celler, vev og organer, og vi får plager, som kan være av både fysisk og psykisk art. Det er mulig å snu denne prosessen!
Du får veiledning i hvordan du avlaster kroppen for stoffer den ikke gjenkjenner og kan bruke og rense den for opplagrete slaggstoffer som forsurer vevet og hindrer god sirkulasjon. I tillegg vil du  tilføre god og balansert næring som virker cellefornyende og vitaliserende. Gradvis vil du oppleve at kroppen kommer mer i balanse og kjenner livskraften stige. Det første steget inn i en kostendring virker ofte uoverkommelig. Sammen med meg er det mye lettere og når du kjenner den gode virkningen i kroppen blir de neste stegene mye enklere å ta.
Ved å avlaste, rense og gjenoppbygge kroppen på cellenivå vil du gradvis komme i mer balanse og kjenne livskraften stige. I tillegg til et balansert og naturlig kosthold tilpasset kroppen, benytter jeg naturbaserte kosttilskudd av høy kvalitet.  

”Kroppen er sjelens tempel”

”Et liv i endring”

Bevisstgjørende kompendium om kostendring

Hvorfor er det så mange som har livsstilssykdommer?
Hva slags ”byggestener og bensin” er denne urgamle menneskekroppen laget for å bruke?
Hva slags mat skal vi spise da?

Et kompendium spekket av  kunnskap og erfaringer, råd for barn og voksne, undringer, tips om bøker og nettsteder, oppskrifter etc. Det omhandler både de psykiske og fysiske sidene ved matinntak og kostomlegging.. Dette kan gi deg den inspirasjonen du trenger til å foreta livsviktige forandringer du kanskje har tenkt på en stund.

Kan bestilles hos UnderVeis, se kontakt

Jeg anbefaler også noen gode produkter fra Soma og NeuroZym Biotech.

Befordrer kroppens egne selvhelbredende egenskaper.Hvis det også viser
seg nødvendig med supplerende terapiformer for å støtte deg i prosessen har
jeg nært samarbeid med dyktig homeopat, akupunktør biopat og fotsoneterapeut

Se også InnerLifeTerapi

Disse produktene med balansert næring for kroppen er både rensende og cellefornyende. De fleste av oss har så stor ubalanse i kroppen at vi må ha hjelp av tilskudd av ulike slag. Jeg benytter hovedsakelig produkter fra det veletablerte firmaet Herbalife, som fra ca 1980 har utviklet gode kosttilskudd der natur og vitenskap integreres på beste måte. Jeg anbefaler også noen gode produkter fra Soma. Sammen med mat og tilskudd lar jeg også kroppen få hjelp av cellesalter, som befordrer kroppens egne selvhelbredende egenskaper.

Mye av maten  vi i dag spiser er av mange grunner nokså næringsfattig og vår livsstil kan være svært belastende på kroppen. Den får rett og slett ikke det den trenger for å være et godt sted for oss å være i. Hvis vi ønsker å leve et kreativt, skapende liv er det nødvendig å ivareta redskapet vi skal leve det med - vår fysiske kropp. Den skal tjene oss gjennom livet slik at vi kan utføre det vi er skapt til å gjøre. Da kan det gi oss en god opplevelse av mening og livsglede å være menneske på denne jord.

Maten vi i dag spiser er til dels nokså næringsfattig og vår livsstil kan være belastende på kroppen slik at den trenger hjelp til å rense og ekstra god tilførsel av vitaminer og mineraler.

Hvis du virkelig ønsker en god forandringsprosess er det flott å kombinere en omlegging av kosten med InnerLifeTerapi®. Du søker din dypere natur samtidig som du gir kroppen den mest mulig naturlige føde.